Pemeriksaan kesihatan masyarakat awam SESAMA SIHATTM bertujuan menyediakan program saringan dan pengurusan yang berpatutan untuk Penyakit Tidak Berjangkit (NCD) utama termasuk diabetes, darah tinggi dan hiperkolesterol di kalangan orang ramai, dengan tumpuan kepada komuniti tertentu termasuk pusat keagamaan, orang tua dan rumah anak yatim, sekolah. dan institusi pengajian tinggi dan mereka yang mungkin tidak mempunyai akses kepada saringan dan program pengurusan tersebut.

Program ini termasuk NCD dan pakej saringan asas dan pelbagai pengurusan/program kesejahteraan kesihatan bagi mereka yang telah disaring sebagai mempunyai mana-mana morbiditi NCD utama. Saringan dilakukan di tempat awam yang dikenal pasti serta melalui rakan kongsi SESAMA SIHATTM dan pusat saringan di seluruh negeri. Pengurusan pesakit di bawah program SESAMA SIHATTM akan melalui klinik rakan kongsi dan rangkaian GP.

RAKAN SARINGAN KAMI

X